Garda Forestieră Suceava este o instituție publică în subordinea Gărzii Forestiere Naționale, finanțată integral de la bugetul de stat, cu funcții de implementare, avizare, reprezentare, inspecție și control în domeniul silviculturii și în domeniul cinegetic pe raza de competență

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Garda Forestieră Națională

 GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA

Noutăți

Misiune și Obiective

OBIECTIV GENERAL: Garantarea respectării regimului silvic și regimului cinegetic, a legalitații circulatiei materialelor lemnoase

Obiectiv specific 1: Evidența proprietăților forestiere

Obiectiv specific 2: Integritatea, calitatea și diversitatea resursei forestiere și cinegetice

Obiectiv specific 3: Prevenirea și diminuarea tăierilor ilegale de arbori și asigurarea integritații și dezvoltării fondului forestier

Obiectiv specific 4: Prevenirea și combaterea braconajului cinegetic

Obiectiv specific 5: Creșterea calității și diversității resursei forestiere prin asigurarea amenajării fondului forestier național și a aplicării amenajamentelor silvice

Obiectiv specific 6: Asigurarea realizării pazei fondului forestier și fondului cinegetic național

Obiectiv specific 7: Asigurarea legalității punerii în piață a produselor pădurii

Obiectiv specific 8: Asigurarea calității faunei de interes cinegetic

Obiectiv specific 9: Consolidarea capacității instituționale a Gărzii Forestiere

Obiectiv specific 10: Îmbunătățirea cadrului normativ

Misiunea Gărzii Forestiere Suceava este de a asigura aplicarea legii în scopul dezvoltării durabile a resurselor forestiere și cinegetice și contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ, în interes public.
Garda Forestieră realizează misiunea prin:

  • monitorizarea respectării legii, analizând permanent bazele de date standardizate;
  • organizarea și efectuarea controalelor pentru a asigura respectarea regimului silvic, a regimului cinegetic, a legislației referitoare la trasabilitatea materialelor lemnoase și a instrucțiunilor privind recoltarea produselor nelemnoase;
  • aplicarea operativă a prevederilor legale;
  • conștientizarea publicului;
  • colectarea și furnizarea de informații pentru îmbunătățirea cadrului normativ specific;
  • emiterea avizelor și autorizațiilor, în condițiile legii.

Contact

Chestionar de satisfacție

Garda Forestieră Suceava

Suceava, Strada Teilor fn

Tel:0230520790 

e-mail: gardaforestiera.suceava@gmail.ro