Informatii importante SUMAL 2.0

Model cerere introducere SUMAL 2.0

MANUAL SUMAL AGENT


Calendar SUMAL 2.0 la data 09.11.2020


AUTORIZATIE de confectionare a dispozitivelor speciale de marcat nr. 566 / SV din 10.11.2020


DECIZIA nr. 556 din 21.10.2020 privind reglementarea activității în contextul prevenirii îmbolnăvirilor cu COVID-19


AUTORIZATIE de confectionare a dispozitivelor speciale de marcat nr. 565 / SV din 09.11.2020


Anunt MMAP - Aplicatie Sumal 2.0InspectorulPadurii.ro - acceseaza aici

     Garda Forestieră Suceava

GUVERNUL ROMÂNIEI

ROMÂNIA

GARDA FORESTIERĂ

      Garda Forestieră Suceava este institutie publică, cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor.
      Garda Forestieră Suceava funcționează în baza OUG.32 din 30 iunie 2015 privind înfiintarea Gărzilor Forestiere și a HG.743/09 septembrie 2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere.
      Garda Forestieră Suceava implementează pe raza de competenţă politicile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în activităţile: de implementare; de avizare; de reprezentare; de monitorizare, inspecţie şi control.     

      În exercitarea funcţiei de implementare: asigură implementarea politicilor autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în domeniile silvic şi cinegetic; desfăşoară activitate de promovare şi monitorizare a investiţiilor în silvicultură acţionează, în cadrul strategiilor pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier şi pentru gestionarea fondurilor cinegetice; etc. vezi  HG.743/2015
      În exercitarea funcţiei de avizare: emit/retrag avize, autorizaţii, acorduri specifice regimului silvic şi celui cinegetic; emit/suspendă/retrag avizele de funcţionare a ocoalelor silvice, potrivit reglementărilor în vigoare; avizează lucrările de investiţii în silvicultură avizează planurile de protecţie împotriva incendiilor şi planurile de apărare împotriva efectelor calamităţilor naturale elaborate de ocoalele silvice; etc. vezi HG.743/2015;
        În exercitarea funcţiei de reprezentare: reprezintă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în relaţiile cu alte entităţi,în limita mandatului atribuit; etc., vezi HG.743/2015
     În exercitarea funcţiei de monitorizare,inspecţie şi control: asigură controlul respectării legislaţiei specifice silviculturii şi vânătorii; organizează acţiuni de inspecţie şi control în fondul forestier naţional, indiferent de deţinător, precum şi în fondurile cinegetice şi la acţiunile de vânătoare; urmăreşte şi controlează trasabilitatea materialelor lemnoase; utilizează sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase SUMAL; îndeplineşte atribuţiile legale, pe linia licenţelor FLEGT; monitorizează şi controlează îndeplinirea cerinţelor europene pentru prevenirea incendiilor în păduri şi pentru respectarea legislaţiei referitoare la materialele forestiere de reproducere; etc., vezi HG.743/2015;

 • Program funcționare instituție:
 • L,M,M,J: 08.00-16.30
  V: 08.00-14.00
 • Program audiențe:
 • L: 10.00-12.00
 • Program relații cu publicul:
 • L: 08.30-18.30
  M,M,J: 08.00-16.30
  V: 08.00-14.00
 • Adresa e-mail:
  gardaforestiera.suceava@gmail.com
 • Adresa poștală:
  str. Teilor FN, Suceava, CP.720223

Garda Forestiera Suceava

Judeţele arondate