Vlad Vasile VIERU

GFJ Neamț            CV

Radu Mugur BADEOAN

GFJ Bacău                 CV

Robert Vasile PINTILIESCU

GFJ Iași               CV

Relu FARCAȘ

GFJ Botoșani           CV

Pavel RUSU

Șef Serviciu

Serviciul Control al Aplicării Regimului Silvic și al Trasabilității Materialelor Lemnoase           CV

Istvan ERNO

Șef Serviciu

Serviciul Implementare pentru Activitatea de Silvicultură   CV

Valentin BREAZ

Șef Serviciu

Serviciul Programe de împădurire/reîmpădurire și monitorizarea acestora                           CV

Aurel DUMITRIU

Director

Direcția Controlul Aplicării Regimului Silvic și Cinegetic                                            CV

Ana LĂCĂTUȘU

Șef Serviciu

Serviciul Financiar-Contabil, Administrativ și Juridic    CV

Petru GEORGIȚĂ

Director

Direcția de Implementare și Avizare                                                                                        CV

Mihai GĂȘPĂREL

Inspector șef                  CV              Agenda publică

Conducere

Contact

Chestionar de satisfacție

Garda Forestieră Suceava

Suceava, Strada Teilor fn

Tel:0230520790 

e-mail: gardaforestiera.suceava@gmail.ro