Regulamentul EUDR 1115/2023

La 31 mai 2023 a fost adoptat Regulamentul (UE) 2023/1115 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piața Uniunii și exportul din Uniune al anumitor mărfuri și produse asociate cu defrișările și degradarea pădurilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010. Noile norme ale UE trebuie să garanteze că produsele consumate de cetățenii UE nu contribuie la defrișări sau la degradarea pădurilor la nivel mondial. Acesta a intrat în vigoare la 29 iunie 2023.

Produsele relevante (conform definiției: bovine, cacao, cafea, ulei de palmier, cauciuc, soia și lemn) și produsele relevante (enumerate în anexa I la regulament care conțin, au fost hrănite sau au fost fabricate utilizând produse relevante) nu se introduc sau nu se pun la dispoziție pe piață și nu se exportă, cu excepția cazului în care nu implică defrișări și au fost produse în conformitate cu legislația relevantă a țării de producție; și sunt acoperite de o declarație privind diligența necesară. Toate cele trei cerințe trebuie îndeplinite.

În temeiul regulamentului, orice operator sau comerciant care introduce aceste mărfuri pe piața UE sau exportă de pe aceasta trebuie să poată dovedi că produsele nu provin de pe terenuri recent despădurite sau că au contribuit la degradarea pădurilor.

Regulamentul instituie un sistem național de evaluare comparativă (cu risc ridicat, standard și cu risc scăzut) și conține norme de cooperare cu țările terțe.

Criteriile de clasificare sunt: rata defrișărilor și a degradării pădurilor; rata de expansiune a terenurilor agricole pentru mărfurile relevante și tendințele de producție ale mărfurilor relevante și ale produselor relevante.

Regulamentul EUTR 995/2010

Prezentare concisă a Regulamentului EUTR 995/2010

 

 

 

Contact

Chestionar de satisfacție

Garda Forestieră Suceava

Suceava, Strada Teilor fn

Tel:0230520790 

e-mail: gardaforestiera.suceava@gmail.ro