Organigrama instituției

OU     32/2015 Înființarea Gărzilor Forestiere

HG   743/2015 Funcționarea Gărzilor Forestiere

OM  456/2016 Regulamentul OF a Gărzilor Forestiere

LG   159/2017 Mărirea numărului de angajați la Gărzile Forestiere

OUG 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale

HG 46/2023 privind organizarea, funcționarea și repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Națională și gărzile forestiere

Regulamentul de Ordine Interioară a Gărzii Forestiere Suceava

O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv

Ordinului Secretarului General al Guvernului nr 600/2018 pentru implementarea sistemelor de control managerial

 

 

Legislația în baza căreia funcționăm

Contact

Chestionar de satisfacție

Garda Forestieră Suceava

Suceava, Strada Teilor fn

Tel:0230520790 

e-mail: gardaforestiera.suceava@gmail.ro