Noutăți

01.07.2024 Garda Forestieră Suceava organizează concurs pentru angajarea a doi consilieri, un debutant și un asistent

26 aprilie 2024: A fost emis Ordinul nr.1491/2O24 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale Pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "sprijin Pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite" , publicat în M.O. nr.3811/24.04.2024

8 aprilie 2024: A fost emis H.G. nr.304/2024 pentru modificarea și completarea H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, publicat în M.O. 307/08.04.2024

Solicitări informații de interes public

 

Furnizarea de informații publice se face în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public

Pentru solicitarea informaţiilor, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public vă puteţi adresa Gărzii forestiere Suceava cu o solicitare scrisă transmisă prin poştă sau pe adresa de e-mail gardaforestiera.suceava@gmail.com

Soluţionarea cererilor de informaţii de interes public, se va face cu respectarea cerinţelor Legii nr. 544/2001 art.6 alin.3, respectiv:  Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;b) informația solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public; c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Formularul de solicitare de informații publice îl găsiți aici. 

Puteți reclama neprimirea informațiilor cu acest formular.

Puteți reclama primirea cu întârziere a informațiilor cu acest formular

Responsabilul cu furnizarea de informații publice este Ana-Maria PASCARU, 

Telefon:
0230520790
Fax:
0230530432
Email:
gardaforestiera.suceava@gmail.com

 

Raportul anual privind Legea 544/2001

Raportul anual 2023 privind Legea 52/2003

Lista documentelor produse de Garda Forestieră Suceava

Lista documentelor de interes public

Contact

Chestionar de satisfacție

Garda Forestieră Suceava

Suceava, Strada Teilor fn

Tel:0230520790 

e-mail: gardaforestiera.suceava@gmail.ro