Buget pentru anul 2024

Execuția Bugetară 2023 la 31 mai 2023

Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi în septembrie.2022

  • Instituția nu acordă finanțări nerambursabile
  • Situația plăților,
  • Bilanțurile contabile semestriale,
  • programul anual de achiziții publice,
  • centralizatorul achizițiilor publice +5000 euro în formatul din Anexa 4 la HG 1269/2021, Contractele de achiziție publică +5000 euro  sau mențiunea că nu există

Contact

Chestionar de satisfacție

Garda Forestieră Suceava

Suceava, Strada Teilor fn

Tel:0230520790 

e-mail: gardaforestiera.suceava@gmail.ro