Acțiuni de sprijin pentru împăduriri desfășurate de către Garda Forestieră Suceava

 

  

Începând cu data de 25.11.2022, în cadrul investițiilor vizate de PNRR-Componenta 2, a fost lansată campania națională de împădurire prin deschiderea  sesiunii  de depunere a cererilor de sprijin aferente acestei  măsuri de investiţii. Această măsură constituie un real sprijin pentru investițiile în noi suprafeţe ocupate de păduri, măsura fiind solicitată deopotrivă de societatea civilă și de numeroase ONG-uri.

Prin implementarea acestei măsuri, terenurile degradate, terenurile agricole slab productive, pajiștile si pașunile cu o valoare ecologică și economică scăzută vor căpăta o nouă valoare, cu efecte benefice asupra mediului, climei și a habitatelor umane. Obiectivul general este acela de a crește procentul de păduri raportat la suprafața totală a țarii, care la ora actuala este sub media europeană de 38% (România fiind cu 10% sub media europeană).

În cadrul măsurii vizate sunt eligibile cheltuielile cu elaborarea proiectului de împădurire, realizarea împrejmuirii suprafețelor împădurite (dacă este cazul), împădurirea propriu-zisă și lucrările necesare de efectuat până la constituirea stării de masiv. Alte avantaje conexe sunt: plata taxei de sechestrare a carbonului în cuantum de 456 euro/an/ha, timp de 20 de ani și plata pierderilor de venit agricol în cuantum de 190 euro/an/ha, timp de 12 ani de la înființarea plantației.

Urmare a lansării măsurii, a fost constatat un interes ridicat față de aceasta, fiind depus un număr mare de solicitări în aplicația PGI (Programul de Gestionare a Împaduririlor).

Apelul deschis în cadrul măsurii vizate în luna noiembrie 2023 are o valoare alocată de 500 milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene. Sesiunea de depunere a propunerilor de proiecte este de tipul apel deschis pentru toți solicitanții eligibili și are la bază principiul „primul venit, primul servit”, până la epuizarea alocării financiare, dar nu mai târziu de data de 23.01.2026.

La nivelul Gărzii Forestiere Suceava s-au înscris până în acest moment peste 420 de solicitanți: persoane fizice, juridice, unități de cult și unități administrativ-teritoriale, suprafața totală înscrisă în platformă spre verificarea eligibilității finanțării fiind de aproape 2.500 ha, din care eligibile pentru finanțare sunt 1.400 ha. Pentru suprafețele eligibile s-au emis avize de principiu în vederea demarării activității de proiectare, iar din acestea, pentru suprafața de 438 ha s-au depus inclusiv proiectele tehnice de împădurire, în număr de 41.

        La nivelul județelor coordonate de Garda Forestieră Suceava, până la această dată au fost împădurite și recepționate aproape 300 ha, toate în cadrul acestui apel de proiecte.

Obiectivul gărzii este ca până la finalul anului 2024, după derularea campaniei de împăduriri din toamna anului 2024, să fie adăugate încă 300 ha de păduri celor deja recepționate, în acest sens, Garda Forestieră Suceava mobilizează într-un mod continuu resurse umane și materiale pentru a asigura atingerea acestui obiectiv.

Contact

Chestionar de satisfacție

Garda Forestieră Suceava

Suceava, Strada Teilor fn

Tel:0230520790 

e-mail: gardaforestiera.suceava@gmail.ro